Grafik zajęć

Regularne zajęcia pracy z ciałem i emocjami to coś, bez czego w mojej ocenie Klub Terapii Integratywnej nie mógłby istnieć.
Świadome oddychanie czy przeżywanie emocji w wyzwalającym napięcia ruchu, umiejętność rozluźniania zestresowanego ciała w tańcu czy poprzez automasaż to formy, które integrują nasze ciało z umysłem i duchem.

Trenujemy w kameralnych grupach, by zapewnić Tobie komfortowe warunki do doświadczania Siebie.

nasze zajęcia trwają od 1,5 godziny

spotykamy się w sali warsztatowej Mocnej Emocji przy ul. Sudeckiej 110 we Wrocławiu

Karnet MocnaEmocja upoważnia do korzystania z wszystkich zajęć z wyłączeniem Tańca Kobiecego oraz Integratywnej Psychoterapii Grupowej.

jednorazową nieobecność na zajęciach można odrobić w kolejnym miesiącu

Integratywna Psychoterapia Grupowa

Pogłębiony proces terapeutyczny prowadzony w formie 3 – godzinnych spotkań  4 razy w miesiącu.

4 spotkania – 800zł

– kontakt i zgłoszenia pod adresem mailowym – emilia.soloniuk@gmail.com

Ze względu na kameralność miejsca na zajęcia obowiązują zapisy

kliknij w GRAFIKU

Zapisz się

i dołącz do Klubu Mocnej Emocji

Pantomima emocji

Zajęcia z pantomimy są okazją do kreatywnego i spontanicznego wyrażania siebie w ruchu.

Jako dzieci posługiwaliśmy się nią swobodnie, komunikując się z otoczeniem, zanim nauczyliśmy się mówić, a także później, choćby podczas zabawy. To sztuka, która naśladuje rzeczywistość, ale też czyni ją bardziej wyrazistą, ekspresyjną. Posługując się ciałem identyfikujemy się z przestrzenią, naturą, przedmiotami, postaciami. Rozpoznajemy, jakie towarzyszą nam przy tym emocje, opisujemy nasze myśli, nazywamy stany ducha.

Praca tego typu nie tylko zatem usprawnia nasze ciało, ale rozwija świadomość emocji, motywacji, przybliża do poznania siebie. „Ruch jest afirmacją życia, pozwala na refleksję o życiu w ogóle, o moim własnym również…”. twierdził Henryk Tomaszewski, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Warsztat łączy ćwiczenia usprawniające motorykę i plastykę ciała z pracą na wyobraźni, emocjach, intuicjach. Tym samym stwarza przestrzeń do konfrontacji z własną wieloznacznością, akceptacji, integracji życiowej energii.

Pantomima jest sztuką lekkiego traktowania rzeczy ważnych i doceniania tego, co błahe: przyjemności, zabawy, naiwności. Pracujemy grupowo i indywidualnie, czerpiąc ze wspólnych doświadczeń, w atmosferze tolerancji wielorakości interpretacji, szacunku i otwartości.

Na zajęcia zaprasza Agnieszka Kulińska.

Zabawa ruchem

Witaj na placu zabaw dla dorosłych!

Wrzuć na luz. Tutaj nie ma złych ruchów. Movement to oczyszczający, rozciągający, poruszający wszystkie struktury ciała trening, w którym sprawność fizyczna spotyka się z uważnością, zabawą, uwolnieniem napięć i odrobiną dzikości. To połączenie zabawy, jogi, cardio, stretchingu, tańca i ruchu intuicyjnego, w którym muzyka prowadzi nas i przenosi w chwilę obecną.

To zajęcia, podczas których wracamy do ruchów, które wykonywaliśmy będąc dziećmi i hasając na placu zabaw. To wybieg dla wewnętrznych zwierzaków i wewnętrznych dzieciaków. Silniejsze ciało, spokojniejszy umysł i większe poczucie obecności.

Zabawa ruchem. Zrelaksowanie ciała i umysłu. Oto nasze cele.

Zaprasza Katarzyna Niedzielska.

Choreoterapia – terapia tańcem

Choreoterapia to inaczej terapia tańcem zaliczana jest do nurtu artterapii. Polega na wykorzystaniu ruchów w rytm muzyki do procesu emocjonalnej, fizycznej i społecznej integracji. Jej charakterystyczną zasadą jest to, że uczestnicy nie uczą się żadnych kroków. Najważniejsza jest improwizacja, której domeną jest pełna dowolność a poprawność wykonywanych ruchów nie podlega żadnej ocenie.

Terapia tańcem pozwala odzyskać harmonię między ciałem i umysłem. Poprzez ruch i muzykę można dążyć do poznania siebie, a także nauczyć się komunikować swoje emocje i potrzeby. Poddanie się tańcowi powoduje, że relaksujemy się, pozbywamy się wewnętrznych blokad, negatywnych myśli, lęku i napięcia psychicznego. Zaczynamy też odczuwać przyjemność, jaką dają taniec i muzyka.

Choreoterapia opiera się na założeniu, że ciało i umysł człowieka są ze sobą połączone i nie da się ich rozdzielić. Poprzez ruch można zaprezentować stan emocjonalny. Również dzięki niemu na niego wpływamy i dokonujemy zmian w sferze psychicznej. Terapia tańcem jest zatem często wykorzystywana jako wsparcie procesu psychoterapeutycznego.

Choreoterapia przeznaczona jest dla wszystkich osób. Na zajęcia może zapisać się każdy, kto chce zadbać o dobre samopoczucie psychiczne, rozwijać się, wzmocnić poczucie własnej wartości, samoocenę poprawiając tym samym jakość swojego życia.

Na zajęcia w Mocnej Emocji zaprasza Hanna Łukaszewicz-Losiak.

Medytacja w ruchu – OSHO

Ta forma medytacji w ruchu stanowi ujście dla napięć i tłumionych emocji, oraz dodaje energii.

Składa się z pięciu etapów. W jej pierwszych fazach wyrzucamy z siebie napięcie, pozwalając na rozpuszczenie się blokad w ciele i umyśle. Dynamiczne części medytacji ożywiają przepływ energii w ciele. W połączeniu z kolejnymi spokojniejszymi fazami neutralizują negatywne emocje i uspokajają umysł.

Zdaniem Osho dzisiejsze życie w pędzie i nadmiar bodźców, które nieustannie rejestrujemy w ciele, uniemożliwia nam medytowanie siedząc w błogim spokoju.

Najpierw musimy pozbyć się nadmiaru emocji żyjących w naszym ciele, a w tym właśnie pomóc nam ma intensywny sposób medytacji.

Można je wykonywać samemu, ale jeszcze większej mocy nabiera w grupie. Mimo tego, podobnie jak pozostałe medytacje, jest ona indywidualnym doświadczeniem, więc dobrze jest pozostać obojętnym na innych ludzi i pozostawić oczy zamknięte (można posłużyć się opaską).

Na zajęciach Medytacji w ruchu Osho doświadczysz różnych jej wersji, do zapoznania z którymi serdecznie Cię zapraszam.

Wskazane są: pusty żołądek i luźne, wygodne ubranie:)

Zajęcia prowadzi Karina Wargacka

Oddech intuicyjny

Oddech intuicyjny to zajęcia dla każdego, kto chce zacząć żyć w większej lekkości, połączeniu i zgodzie ze sobą. Podczas spotkań będziesz odkrywać wyjątkowe właściwości własnego oddechu, oraz

-pełniej poczujesz własne ciało, emocje i pozwolisz im płynąć,
-nauczysz się wspierać siebie w trudnych sytuacjach życiowych: przytłoczenie, przebodźcowanie, zmęczenie, silne reakcje emocjonalne (lęk, złość, smutek i in.)
-wyciszysz umysł i skoncentrujesz się na chwili obecnej,
-poczujesz rozluźnienie i przypływ energii,
-skontaktujesz się z własnymi potrzebami oraz intuicją, łatwiej będzie Tobie podążać za sobą w życiu,
-poczujesz autentyczną/ego siebie.

Podczas spotkań korzystamy głównie z oddechu integrującego (naturalnego oddechu, któremu pozwalamy się prowadzić). Doświadczamy też innych technik oddechowych, ćwiczeń uważności, ruchu intuicyjnego, ćwiczeń rozwojowych.

Zajęcia prowadzi Julia Jurczykowska.

Link do wydarzenia na Fb – https://fb.me/e/RoA4LN3Q

Fitness Emocji – psychoterapia przez ciało i ruch

To autorski program pracy z ciałem i emocjami będący połączeniem wielu ćwiczeń i technik terapeutycznej pracy z ciałem przez ruch prowadzonych w rytmie wspierających dany proces rytmów.

Inspiracją dla tej formy są ćwiczenia A. Lowena, Movement Medicine, trening funkcjonalny, fitness, ruch intuicyjny, Technika uwalniania Hawkinsa, tre, medytacja dynamiczna , oddech, ćwiczenia nurtu Gestalt, psychodrama i inne praktykowane przeze mnie formy uwalniającego ruchu.

Celem tego emocjonalnego fitnessu jest uwolnienie napięć powstających w naszym ciele za sprawą zablokowanych uczuć i niewyrażonych emocji.

Trenujemy czucie własnego ciała, wyrażanie emocji w zgodzie z ich naturą, budujemy świadomość na temat wpływu naszych emocjonalnych konfliktów na zdrowie.

Fitness Emocji to zajęcia okraszone sporą dawką edukacji z zakresu Psychobiologii, która tłumaczy wpływ schematów i przekonań, historii życia i emocji z nimi związanych na nasze ciało.

Zajęcia składają się z dwóch bloków – rozluźniającego, bardziej dynamicznego i wprowadzającego ciało w kolejny etap.

Podczas tej części psychoterapeuta dobiera ćwiczenia i formy pracy z ciałem i emocjami odpowiadające zapotrzebowaniu grupy.

Kończymy wyciszeniem, medytacją, uwolnieniem, refleksją…

Na FITNESS EMOCJI zapraszam Cię osobiście 🙂

Emilia Sołoniuk.

Link do wydarzenia na Fb – https://fb.me/e/1I59246Wu

Odpoczynek w ruchu

Obrazem, który najpełniej oddaje ideę zajęć, jest membrana.

Aby membrana pełniła właściwą jej funkcję niesienia wibracji, a zatem ruchu i informacji, musi być jednocześnie odpowiednio napięta i rozluźniona. Nadmierne jej rozciągnięcie będzie powodować jej podatność na uszkodzenia, wręcz zerwanie. Jeżeli natomiast membrana jest zbyt wiotka, zbyt miękka, wtedy nie będzie w stanie przyjąć siły i przekazać jej dalej. Tak też widzę ludzkie ciało. Jako nieskończoność membran, których rozpiętość jest stale negocjowana, adaptująca się do otoczenia i sytuacji. 

Zajęcia 'Odpoczynek w ruchu’ są okazją do praktyki tego dostrajania się. Do siebie samej/samgo, do siebie nawzajem, do grawitacji, do otoczenia. Będziemy zagłębiać się w to, jak redukować wysiłek w trakcie ruchu, jak łączyć rozluźnienie i wysiłek, jak poruszać się lepiej i bardziej wydajnie. Wszystko to w odcięciu od zamykających paradygmatów powagi i dążenia do doskonałości, na korzyść czerpania radości z działania i podążania za własną ciekawością. Zajęcia w głównej mierze inspirowane są Metodą Ilana Leva, pochodzącą z Izraela formą pracy z ciałem, która wykorzystuje bezwysiłkowy i niesystematyczny ruch, a także głos i wyobraźnię do reedukowania oraz usprawniania ludzkiego organizm.  

Na zajęcia zaprasza Tomasz Pomersbach.

link do wydarzenia na Fb – https://fb.me/e/1ejNFmfzT