Zajęcia z pantomimy są okazją do kreatywnego i spontanicznego wyrażania siebie w ruchu.

Jako dzieci posługiwaliśmy się nią swobodnie, komunikując się z otoczeniem, zanim nauczyliśmy się mówić, a także później, choćby podczas zabawy. To sztuka, która naśladuje rzeczywistość, ale też czyni ją bardziej wyrazistą, ekspresyjną. Posługując się ciałem identyfikujemy się z przestrzenią, naturą, przedmiotami, postaciami. Rozpoznajemy, jakie towarzyszą nam przy tym emocje, opisujemy nasze myśli, nazywamy stany ducha.

Praca tego typu nie tylko zatem usprawnia nasze ciało, ale rozwija świadomość emocji, motywacji, przybliża do poznania siebie. „Ruch jest afirmacją życia, pozwala na refleksję o życiu w ogóle, o moim własnym również…”. twierdził Henryk Tomaszewski, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Warsztat łączy ćwiczenia usprawniające motorykę i plastykę ciała z pracą na wyobraźni, emocjach, intuicjach. Tym samym stwarza przestrzeń do konfrontacji z własną wieloznacznością, akceptacji, integracji życiowej energii.

Pantomima jest sztuką lekkiego traktowania rzeczy ważnych i doceniania tego, co błahe: przyjemności, zabawy, naiwności. Pracujemy grupowo i indywidualnie, czerpiąc ze wspólnych doświadczeń, w atmosferze tolerancji wielorakości interpretacji, szacunku i otwartości.

Na zajęcia zaprasza Agnieszka Kulińska.