Nazywam się Emilia Sołoniuk

Nazywam się Emilia Sołoniuk, choć osoby, z którymi spotkałam się na terapeutycznej drodze mówią mi Emilia-Mocna Emocja:)
To miłe zważywszy na fakt, że w pełni identyfikuję się z projektem, który latami dojrzewał w moim sercu i umyśle, wciąż się rozwija i ewoluuje w kierunkach , którym nie stawiam oporu acz przyglądam się im uważnie.

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką pracującą w nurcie integratywnym.

Łączę różne, bliskie mi nurty psychoterapeutyczne z diagnostyką psychosomatyczną oraz terapią przez ruch.
Jestem certyfikowaną terapeutką ustawień systemowych , konsultantką psychobiologii, trenerem ciała i emocji.
W pracy z klientem staram się dotrzeć do przyczyny problemu z jakim do mnie przychodzi. Ten prawie zawsze tkwi we wczesnym dzieciństwie, relacji z najbliższymi, lub trudną historią przodków.
Dużą satysfakcję daje mi praca u źródła, a zatem regulowanie relacji z rodzicami, praca z wewnętrznym dzieckiem to niewątpliwie obszary, po których sprawnie się poruszam.

W końcu ruch to moja życiowa pasja

Poczułam to najmocniej 15 lat temu. Wtedy zaczęłam pracować jako trenerka fitness, co z pasją realizuję po dziś dzień.
Połączenie wiedzy i doświadczenia z wymienionych dziedzin pozwala mi holistycznie patrzeć na Ciebie jako człowieka, by jak najlepiej wesprzeć Cię na Twojej drodze do integracji.
Ruch ciała, emocji, ruch naszego wciąż poszukującego umysłu to proces, który odbywa się w nas każdego dnia.
Kondycja naszego ciała wynika z energii przepływających przez nie emocji, na które ma wpływ nasz racjonalny umysł oraz to, co nieuświadomione. Nie ma więc możliwości na uzyskanie wewnętrznego spokoju, niż uznać każdy z tych obszarów, mieć z nimi kontakt i dzięki temu z dbałością budować najważniejszą w życiu relację z samym Sobą.

Filary terapeutyczne

Psychoterapia w ujęciu INEGRATYWNYM

PIERWSZYM FILAREM Mocnej Emocji jest psychoterapia w ujęciu INEGRATYWNYM.
To połączenie wielu nurtów psychoterapeutycznych, których wybór zależy od problemu z jakim przychodzisz.
Nurt integratywny to również terapeutyczna PRACA Z CIAŁEM, które reaguje na nasz stan emocjonalny przeciążeniem, napięciami, chorobami.
Otwartość na różne techniki pracy integratywnej znacznie poszerza horyzont działań, w związku z czym proces terapii przebiega efektywniej.

Świadomy RUCH

Dlatego też DRUGIM FILAREM Mocnej Emocji jest świadomy RUCH.
Wspomaga on procesy psychoterapeutyczne poprzez budowanie kontaktu z własnym ciałem, który jest niezbędny do identyfikowania zablokowanych uczuć i emocji kierujących naszymi życiowymi działaniami.

PSYCHOBIOLOGIA

TRZECI FILAR stanowi PSYCHOBIOLOGIA – obszerna dziedzina nauki o psychosomatyce – zależności między naszym stanem zdrowia a psychiką.
Psychobiologia pomaga dotrzeć do emocji i przekonań, które programują choroby, przez co skutecznie wspiera proces zdrowienia.
Wyjaśnia konflikty biologiczne związane z każdym naszym układem i narządem ciała oraz tłumaczy w jaki sposób biologia za pomocą sygnałów płynących z ciała- w tym chorób- utrzymuje nas przy życiu wskazując niejako psychologiczne źródło fizycznego problemu.