integratywna psychoterapia grupowa

Procesy grupowe pozwalają przyjrzeć się sobie z zupełnie nowej perspektywy w myśl zasady, że drugi człowiek jest lustrzanym odbiciem naszego wewnętrznego „ja”.

Poprzez kontakt z innymi znacznie szybciej docieramy do własnych systemów przekonań, wzorców i schematów zawiadujących naszymi życiowymi działaniami.

Doświadczając siebie w relacjach z innymi mamy możliwość na bieżąco korygować swoje nawykowe zachowania, zmieniać reakcje i odkrywać nowe rozwiązania.

Uświadomienie sobie gromadzonych często przez lata uczuć, które cisną nas wewnętrznie wpływając na nasze wybory i komfort życia to pierwszy krok do zmiany. Kolejnym jest świadome ich przeżycie i wyrażenie w bezpiecznych warunkach, jakie w procesie grupowym tworzy psychoterapeuta wraz z grupą.

Często okazuje się, że nie jesteśmy sami ze swoimi konfliktami wewnętrznymi, a nasze problemy są w pewien sposób uniwersalne. To, co nas ogranicza i wyróżnia zarazem to postrzeganie rzeczywistości, która zmienia się poprzez świadomy i uważny kontakt z innymi.

Forma grupowa

w psychoterapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej.

Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Dzięki temu grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych schematów zachowań i wzorców kontaktowania się i budowania relacji z ludźmi. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru.

Psychoterapia grupowa jest formą uczenia się przez DOŚWIADCZENIE.

Towarzyszy temu refleksja i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i od terapeuty. Ponadto psychoterapeuta pomaga rozpoznać nieświadome konflikty i patogenne założenia, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci oraz grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów i założeń.

Dla kogo ?

Psychoterapia grupowa może okazać się dla Ciebie niezwykle pomocna, jeżeli:

 • doświadczasz trudności w stworzeniu i utrzymaniu związków intymnych i przyjacielskich
 • masz poczucie pustki i braku sensu życia
 • odczuwasz permanentne napięcie i niepokój,

oraz towarzyszy Tobie:

 • wycofanie, nieśmiałość, osamotnienie,
 • nadmierna impulsywność, zbyt szybkie uleganie emocjom i przechodzenie do działania
 • problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć
 • trudność w rozumieniu zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi
 • nadmierna skłonność do intelektualizowania, racjonalizowania
 • bierna agresja
 • obawa przed własnym gniewem i gniewem innych
 • obawa przed bliskością
 • trudność w przyjmowaniu miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności
 • trudność w doświadczaniu radości, spontaniczności,
 • poczucie braku realizowania się w relacjach, pasjach, pracy
 • sabotowanie swoich sukcesów

Celem psychoterapii grupowej

jest doprowadzenie do  zmian w zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

 • W grupie psychoterapeutycznej można w bezpiecznej sytuacji doświadczyć i dzięki temu zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.
 • Grupa stwarza warunki umożliwiające intymne dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.
 • Psychoterapia grupowa ma nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń postrzeganie innych. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym grupy oraz autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.
 • Psychoterapia grupowa pozwala nam poznać lepiej nasze mroczne strony, ograniczenia i nieadaptacyjne zachowania, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.
 • W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat. To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego odkrywając odpowiedzialność za to, jak postrzegają nas inni ludzie, odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.
 • Grupa pomaga rozpoznać nieświadome konflikty i patogenne założenia, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci i grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów oraz założeń.

Nazywam się Emilia Sołoniuk.

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką i doświadczoną trenerką grup. Pracuję w nurcie integratywnym, czyli takim, który łączy liczne techniki terapeutyczne oraz psychoterapię przez ciało. W swojej praktyce korzystam z Ustawień Systemowych, psychodramy, pracy z symbolem, ćwiczeń terapeutycznych nurtu Gestalt, psychobiologii, movement medicine, analizy bioenergetycznej A. Lowena.

Moją rolą jako terapeutki

jest stworzenie grupy i kształtowanie jej tak, by stanowiła terapeutyczne środowisko, czyli środowisko w którym można uczyć się przez doświadczenie poprzez refleksje nad nim i informacje zwrotne od członków grupy i ode mnie. Ponadto

 • Pomagam Ci dotrzeć do destrukcyjnych przekonań i schematów, po których się poruszasz oraz rozpoznawać wzorce , które czynią ich relacje z ludźmi niesatysfakcjonującymi lub nadmiernie bolesnymi.
 • Buduję przestrzeń doświadczalną (ćwiczenia psychoterapeutyczne), w której będziesz mieć możliwość trenowania nowych postaw, nawyków oraz uwolnienia trudnych uczuć, które gromadzone przez lata wpływają na komfort Twojego życia.
 • Pomagam dostrzec nieuświadomione konflikty emocjonalne i patogenne założenia, oraz pracuję z Tobą i z grupą nad tym, aby te konflikty i założenia traciły moc wpływania na Twoje zachowanie.
 • Wspieram okazywanie uczuć, szczerość, akceptację
 • Obserwuję, interpretuję, precyzuję i wyjaśniam procesy zachodzące w grupie.

Wszystko po to, by umożliwić Tobie zrozumienie swoich mechanizmów oraz poszerzyć możliwości wyboru swoich zachowań w relacjach ze Sobą samym i z innymi.

Zapraszam i zachęcam Cię do włączenia procesu grupowego do swojej praktyki terapeutycznej.

Spotykamy się w Klubie Terapii Integratywnej Mocna Emocja przy ul. Sudeckiej 110.

 • 4 razy w miesiącu
 • każdy czwartek od godz. 18:00 do 21:00
 • przez miesiąc pracujemy w zamkniętej grupie liczącej 5-8 osób
 • po skończonym cyklu można kontynuować proces w kolejnej grupie otwieranej z początkiem kolejnego miesiąca
 • cena cyklu – 12h terapii – 800 zł
 • rezerwacji miejsca dokonasz wpłacając zaliczkę – 50% ceny na poniższe dane

Mocna Emocja Emilia Sołoniuk 87 1140 2004 0000 3502 8224 4108

Harmonogram czwartkowych spotkań

PAŹDZIERNIK 2023

5, 12, 19, 26 października

LISTOPAD 2023

9, 16, 23, 30 listopada

STYCZEŃ 2024

4, 11, 18, 25 stycznia

LUTY

1, 8, 15, 22 lutego

MARZEC

7, 14, 21, 28 marca

KWIECIEŃ

4, 11, 18, 25 kwietnia

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak zanim podejmiesz decyzję o przystąpieniu do procesu grupowego, skontaktuj się ze mną.

Emilia Sołoniuk

726 478 366

emilia.soloniuk@gmail com

Zobacz też

wewnętrzne dziecko

wewnętrzne dziecko

Terminy spotkań:

7 – 8 września 2024
28-29 września 2024

-szczegóły w opisie-