Obrazem, który najpełniej oddaje ideę zajęć, jest membrana.

Aby membrana pełniła właściwą jej funkcję niesienia wibracji, a zatem ruchu i informacji, musi być jednocześnie odpowiednio napięta i rozluźniona. Nadmierne jej rozciągnięcie będzie powodować jej podatność na uszkodzenia, wręcz zerwanie. Jeżeli natomiast membrana jest zbyt wiotka, zbyt miękka, wtedy nie będzie w stanie przyjąć siły i przekazać jej dalej. Tak też widzę ludzkie ciało. Jako nieskończoność membran, których rozpiętość jest stale negocjowana, adaptująca się do otoczenia i sytuacji. 

Zajęcia 'Odpoczynek w ruchu’ są okazją do praktyki tego dostrajania się. Do siebie samej/samgo, do siebie nawzajem, do grawitacji, do otoczenia. Będziemy zagłębiać się w to, jak redukować wysiłek w trakcie ruchu, jak łączyć rozluźnienie i wysiłek, jak poruszać się lepiej i bardziej wydajnie. Wszystko to w odcięciu od zamykających paradygmatów powagi i dążenia do doskonałości, na korzyść czerpania radości z działania i podążania za własną ciekawością. Zajęcia w głównej mierze inspirowane są Metodą Ilana Leva, pochodzącą z Izraela formą pracy z ciałem, która wykorzystuje bezwysiłkowy i niesystematyczny ruch, a także głos i wyobraźnię do reedukowania oraz usprawniania ludzkiego organizm.  

Na zajęcia zaprasza Tomasz Pomersbach.

link do wydarzenia na Fb – https://fb.me/e/1ejNFmfzT