Pracuję jako terapeutka w nurcie integratywnym, wykorzystując wiedzę i założenia Psychoterapii Pozytywnej, psychosomatyki oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Podczas spotkań z klientem bazuje na jego zasobach i wrodzonych zdolnościach do zdrowienia. W końcu każdy z Nas je ma! Zawsze staram się przyjmować postawę współtowarzysza, akceptującego rozmówcy, który daje przestrzeń do zrozumienia istoty problemu i jego dynamiki. Posiadam tytuł magistra poradnictwa rodzinnego, trenera Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz tytuł konsultanta w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Od kilku lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, wspieram ich jako doradca zawodowy w procesie powrotu na rynek pracy. Prowadzę warsztaty umiejętności społecznych oraz prowadzę indywidualne konsultacje w Klubie Terapii Integratywnej Mocna Emocja we Wrocławiu. Obecnie moja praktyka wiąże się głównie z pracą z osobami dorosłym doświadczającymi trudności w relacji, kryzysów życiowych, stanów lękowych oraz epizodów depresyjnych.

Zapraszam do współpracy: Mój kalendarz