Starszy Wykładowca Akademii Szkół Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu na Wydziale Lalkarskim, na Wydziale Aktorskim: Pantomima, Plastyka ruchu scenicznego, Obyczaje dawniej i dziś oraz na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu: Podstawy teatru ruchu.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydz. Aktorski we Wrocławiu w 1997 r.

Lista jej ról teatralnych, filmowych, projektów reżyserskich oraz edukacyjnych jest tak długa, że nie wystarczy nam tutaj limitu znaków do opisania.

Zajęcia z „Pantomimy emocji”, które Agnieszka prowadzi w Mocnej Emocji są okazją do kreatywnego i spontanicznego wyrażania siebie w ruchu.

Praca pod czujnym i czułym okiem Agnieszki pomaga usprawnić nasze ciało, rozwinąć świadomość emocji, motywacji, przybliżyć do poznania siebie.